Privacybeleid

Laatst herzien: 25/10/2023

Inleiding

Wij geven om de privacy van gebruikers van respectievelijk onze Website en/of Mobiele Ruimte) en wij zetten ons in om de informatie te beschermen die gebruikers met ons delen tijdens het gebruik van onze Website en/of Mobiele Ruimte (gezamenlijk de "Digitale Eigenschappen"), en wij zetten ons volledig in om uw informatie te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie via onze digitale eigendommen (de "Services") wanneer u de Services opent vanaf uw apparaat. 

Voordat u een van onze Services opent of gebruikt, dient u dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat u onze praktijken met betrekking tot uw informatie volledig begrijpt. Als u dit Privacybeleid hebt gelezen en volledig begrijpt, en u nog steeds bezwaar hebt tegen onze praktijken, moet u onmiddellijk alle gebruik van onze Digitale Eigenschappen en Diensten staken. Door gebruik te maken van onze Services aanvaardt u de voorwaarden van dit Privacybeleid en door gebruik te blijven maken van de Services aanvaardt u dit Privacybeleid en alle wijzigingen daarvan. 

In dit privacybeleid worden de volgende zaken uitgelegd:

 • De informatie die we verzamelen
 • Hoe we informatie verzamelen
 • Waarom we informatie verzamelen
 • Met wie we informatie delen
 • Waar de informatie is opgeslagen  
 • Hoe lang informatie wordt bewaard
 • Hoe we informatie beschermen 
 • Minderjarigen
 • Wijzigingen of updates van het Privacybeleid

De informatie die we verzamelen

Hieronder staan de verschillende soorten informatie die we kunnen verzamelen. 

 • Niet-persoonlijk identificeerbare informatie, die door u kan worden verstrekt tijdens het registratieproces of die wordt verzameld wanneer u onze Services gebruikt ("Niet-persoonlijke informatie"). Niet-persoonlijke informatie stelt ons niet in staat om de persoon van wie deze informatie is verzameld te identificeren. De Niet-persoonlijke Informatie die we verzamelen bestaat voornamelijk uit technische informatie en geaggregeerde gebruiksinformatie.
 • Individueel identificeerbare informatie, d.w.z. informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of waarmee u, met een redelijke inspanning, kunt worden geïdentificeerd. De Persoonsgegevens die we verzamelen via onze Services omvatten naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, IP-adres of andere informatie die wordt gevraagd wanneer dat nodig is. Als we Persoonlijke informatie combineren met Niet-persoonlijke informatie, behandelen we de gecombineerde informatie als Persoonlijke informatie zolang deze gecombineerd blijft. 

Hoe we informatie verzamelen  

Hieronder staan de belangrijkste methoden die we gebruiken om informatie te verzamelen: 

 • We verzamelen informatie wanneer u de Services gebruikt. Wanneer u onze digitale eigendommen bezoekt of onze services gebruikt, kunnen we dergelijke gebruiks-, sessie- en gerelateerde informatie verzamelen en vastleggen.
 • We verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld de informatie die u verstrekt wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt met een opmerking of feedback).
 • We kunnen informatie verzamelen van bronnen van derden zoals hieronder beschreven.
 • We verzamelen de informatie die u verstrekt als u verbinding maakt met onze Services via services van derden, zoals Facebook of Google.

Waarom we informatie verzamelen

Wij gebruiken uw Persoonlijke Gegevens voor de volgende doeleinden

 • Om de Services aan te bieden en te exploiteren
 • Onze services ontwikkelen, personaliseren en verbeteren
 • Om te reageren op uw reacties, verzoeken en vragen en om u te helpen
 • Vraag en gebruikspatronen analyseren
 • Voor andere interne, onderzoeks- of statistische doeleinden
 • Onze gegevensbeveiliging en fraudepreventie versterken
 • Om mogelijke overtredingen te onderzoeken, naleving van onze voorwaarden of ons beleid af te dwingen of om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of overheidsinstanties.
 • Om u updates, kennisgevingen, promotiemateriaal en andere informatie over onze Services te sturen. Als we u promotionele e-mails sturen, kunt u ervoor kiezen deze niet te ontvangen door op de afmeldlink in de e-mail te klikken. 

Met wie we informatie delen

We kunnen je informatie delen met onze serviceproviders om onze Services te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld het opslaan van informatie op hostingdiensten van derden, het bieden van onze technische ondersteuning, enz.) 

We kunnen uw informatie ook bekendmaken in de volgende omstandigheden: (i) om illegale activiteiten of andere overtredingen, vermoedelijke fraude of veiligheidskwesties te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of er actie op te ondernemen; (ii) om onze rechten van verdediging tegen juridische claims vast te stellen of uit te oefenen; (iii) om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid en die van onze gebruikers of het algemene publiek te beschermen; (iv) indien wij of een van onze gelieerde ondernemingen een wijziging van de zeggenschap ondergaan, inclusief door middel van fusie, overname of aankoop van al onze activa of een aanzienlijk deel daarvan; (v) om uw informatie te verzamelen, te bewaren en/of te beheren via onze geautoriseerde externe dienstverleners (bijv. online servicebedrijven), zoals redelijk is voor zakelijke doeleinden; of (vi) om samen te werken met derden om uw ervaring te verbeteren. Om twijfel te voorkomen, kunnen wij naar eigen goeddunken Niet-persoonsgegevens overdragen en bekendmaken aan derden of anderszins gebruiken.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze service bezoekt of opent, staan wij bepaalde derden toe om webbakens, cookies, webbakens, scripts, tags en andere analysetechnologieën en -diensten ("traceertechnologieën") te gebruiken. Deze traceertechnologieën kunnen derden in staat stellen automatisch informatie over u te verzamelen om de manier waarop u door onze digitale eigendommen bladert te verbeteren, om de prestaties van onze digitale eigendommen te verbeteren en om uw ervaring op onze digitale eigendommen te personaliseren, evenals voor beveiligings- en fraudepreventiedoeleinden.


Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Via onze service en onze digitale eigendommen (inclusief de websites en applicaties die onze service implementeren) kunnen we advertenties aanbieden die ook op u zijn afgestemd, bijvoorbeeld advertenties die zijn gebaseerd op uw recente surfgedrag op verschillende websites, browsers of apparaten.

Om u van deze advertenties te voorzien, kunnen we cookies en/of JavaScript en/of webbakens (inclusief clear GIF's) en/of HTML5 lokale opslag en/of andere technologieën gebruiken. We kunnen ook gebruikmaken van derden, zoals netwerkadverteerders, dat zijn derden die advertenties weergeven op basis van uw bezoeken aan de Websites, om u gerichte advertenties te bieden. Externe aanbieders van advertentienetwerken, adverteerders, sponsors en/of verkeersmetingsdiensten kunnen ook cookies en/of JavaScript en/of webbakens (inclusief clear GIF's) en/of Flash LSO's en/of andere technologieën gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en om advertentie-inhoud voor u te personaliseren. Deze cookies en andere technologieën van derden vallen onder het specifieke privacybeleid van elke derde partij, niet onder dit beleid. 

Waar de informatie is opgeslagen

Niet-persoonlijke informatie

Houd er rekening mee dat onze bedrijven en de partners en serviceproviders waarop we vertrouwen, zich over de hele wereld bevinden. Alle niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen en verwerkt in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Hoe lang wordt de informatie bewaard?

Houd er rekening mee dat we de informatie die we verzamelen zo lang bewaren als nodig is om de Services te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen aan u, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

We kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken onvolledige of onjuiste informatie corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Hoe WordPress informatie beschermt :

De hostingservice voor onze Digitale Eigenschappen voorziet ons van het online platform dat ons in staat stelt de Dienst aan u te leveren. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, database of algemene toepassingen van onze hostingprovider. Zij slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op en bieden beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste van hun diensten.

Ongeacht de inspanningen en maatregelen van ons en onze host, kunnen wij de absolute bescherming en beveiliging van informatie die u uploadt, post of anderszins met ons of iemand anders deelt, niet garanderen.

We raden je aan om sterke wachtwoorden in te stellen en ons of iemand anders geen gevoelige informatie te verstrekken waarvan je denkt dat openbaarmaking je aanzienlijke of onherstelbare schade zou kunnen berokkenen. Aangezien e-mail en instant messaging niet worden erkend als veilige vormen van communicatie, vragen en moedigen we je bovendien aan om gevoelige informatie niet via deze methoden te delen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet als:

 • Het gebruik van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u de Diensten te leveren of om u klanten of technische ondersteuning te bieden).
 • Wij moeten uw Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan een relevante wettelijke of regelgevende verplichting
 • Het is noodzakelijk voor ons om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor onze legitieme zakelijke belangen, op voorwaarde dat dit gebruik te allen tijde proportioneel is en uw privacyrechten respecteert.

Als je in de EU woont, kun je :

 • Bevestiging vragen of Persoonsgegevens over u al dan niet worden verwerkt en toegang vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u opslaan, evenals bepaalde aanvullende informatie.
 • Verzoeken om Persoonsgegevens die u vrijwillig rechtstreeks aan ons verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat
 • De rectificatie aanvragen van uw Persoonlijke Gegevens die onder ons beheer vallen
 • De verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvragen
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons
 • Ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens te beperken
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen of wettelijke vereisten. Als je algemene vragen hebt over de Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Tijdens het leveren van de Services aan onze gebruikers kunnen we informatie overdragen aan gelieerde entiteiten of andere derden buiten de grenzen van uw land of jurisdictie naar andere landen of jurisdicties over de hele wereld. Door de Services te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw informatie buiten de EER. 

Als u zich in de EER bevindt, kunnen uw Persoonsgegevens alleen worden overgedragen naar locaties buiten de EER als wij ervan overtuigd zijn dat er een passend of vergelijkbaar beschermingsniveau is om de Persoonsgegevens te beschermen. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wij passende contractuele regelingen treffen met onze derde partijen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn zodat de risico's van onwettig gebruik, wijziging, verwijdering, verlies of diefstal van uw Persoonsgegevens tot een minimum worden beperkt en dat deze derde partijen te allen tijde handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

CCPA-rechten met betrekking tot uw gegevens 

Als u een inwoner van Californië bent en de Services gebruikt, kunt u op grond van de California Consumer Privacy Protection Act (de "CCPA") het recht hebben om toegang te vragen tot uw gegevens en deze te laten verwijderen. 

Om uw recht op toegang tot en verwijdering van uw gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven.

Gebruikers van de Services die woonachtig zijn in Californië en jonger zijn dan 18 jaar, kunnen verzoeken om verwijdering van door hen geplaatste content en dit verkrijgen door ons een e-mail te sturen naar het adres dat hieronder in het gedeelte "Contact opnemen" wordt vermeld. Een dergelijk verzoek moet de woorden "Verzoek tot verwijdering uit Californië" in uw e-mail bevatten. Een dergelijk verzoek moet een beschrijving bevatten van de inhoud die u wilt verwijderen en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen de inhoud te lokaliseren. We verwerpen alle "Californische verwijderingsverzoeken" die niet correct zijn gemarkeerd of verzonden, en we zijn mogelijk niet in staat om te reageren als u niet voldoende informatie verstrekt. Houd er rekening mee dat uw verzoek geen volledige of uitputtende verwijdering van de betreffende inhoud garandeert. Door u gepubliceerde documenten kunnen bijvoorbeeld opnieuw worden gepubliceerd door een andere gebruiker of een derde partij. 


Wijzigingen of updates van het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en de meest recente versie zal altijd op onze website worden geplaatst (zoals aangegeven in het gedeelte "Laatst herzien"). We raden je aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn, plaatsen we een bericht op onze website waarin deze wijzigingen worden aangekondigd. Als je de Services blijft gebruiken nadat er wijzigingen op onze website zijn geplaatst, betekent dit dat je de wijzigingen in het Privacybeleid erkent en ermee instemt, en dat je ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.


Neem contact met ons op

Als u algemene vragen hebt over de Services of de informatie die we over u verzamelen, of over hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op:

Naam : Mooi Mediterraans Huis

Adres: 5 impasse du Grain de Sel - 13520 Maussane les Alpilles

E-mail: sales@lovelymediterranean.com